top of page

MÜÜGITINGIMUSED

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Müügitingimused kehtivad re-vita.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Re-Vita OÜ (edaspidi   Müüja) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. re-vita.ee kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

1.3. Müüja jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse re-vita.ee veebilehel.

 

2. MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

2.1. Müüja müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.

2.2. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Re-Vita OÜ arvelduskontole.

2.3. re-vita.ee veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

 

3. HINNAD

3.1. Kõik re-vita.ee veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

3.2. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

3.3. Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

 

4. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE

4.1. Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: Swedbank, SEB Pank, Danske Pank, Nordea Pank, LHV Pank ja Krediidipank pangalingiga või krediitkaardiga. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.

4.2. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

4.3. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest. 

 

5. KOHALETOIMETAMINE

5.1. Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti Vabriik.

5.2. Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Müüja tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.

5.3. re-vita.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.

5.4. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Müüjat koheselt enne kauba kohaletoomist.

5.5. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

5.6. Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

 

6. TAGASTAMISÕIGUS

6.1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

6.2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.

6.3. Kauba tagastamise kulud kannab Klient, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi). 

6.4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@re-vita.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning tagastamise põhjust.

6.5. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagastatava kauba kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel kauba kättesaamisest. Lisaks tagastatud kauba maksumusele tagastatakse ka kauba kättetoimetamis kulud.

6.6. Kui Klient on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Kliendile tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. 

 

7. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

7.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Müüjat probleemist e-posti aadressil info@re-vita.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.

7.3. Müüja ei vastuta:

• Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest

• Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel

• Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

 

8. VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD

8.1. Müüja vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada või ette näha.

 

9. PRIVAATSUS

9.1. re-vita.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2. Müüja kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

 

10. MUUD TINGIMUSED

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Müüjal on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.

bottom of page